ایمنی و بهداشت محیط (HSE):

    شرکت ساختمانی جلوه نمای آریا بر اساس توجه به مبانی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان یک ارزش، استراتژی HSE خود را رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان، مشتریان و جامعه قرار داده و رویکرد پیشگیرانه را ابزار پیشرفت خود در حوزه HSE می داند. ما قویاً اعتقاد داریم که عملکرد خوب HSE، بخش جدایی ناپذیر از مدیریت شرکت بوده و یک سیستم موثر HSE منجر به بهره وری، کیفیت و سوددهی خواهد شد. بر پایه همین نگرش، باورها و اعتقادات ما به شرح زیر می باشد:

 • تمام حوادث قابل پیشگیری هستند.
  •    حفظ و صیانت از محیط زیست یک الزام قطعی و بدون شرط است.
  •    حفظ و ارتقای سلامت ذینفعان مهمترین وظیفه ماست.


از آنجائیکه آرمان ما در HSE برابری با شرکت های پیشرو داخلی و خارجی در این حوزه می باشد، اهداف کلان شرکت به شرح زیر تدوین گردیده است:

 •  ایجاد سیستمی برای کنترل های لازم و کافی ریسک ها و جنبه های HSE در حوزه فعالیت شرکت.
  •    اخذ نظرات پرسنل در موضوعات تاثیر گذار بر HSE.
  •    ایجاد و حفظ محیطی مناسب از دیدگاه HSE و استفاده از تجهیزات ایمن و سالم.
  •    در دسترس قرار دادن تمامی اطلاعات موجود در حوزه HSE برای تمام پرسنل.
  •    استفاده از پرسنل واجد صلاحیت و برگزاری آموزش های لازم برای ارتقاء نگرش و عملکرد ایشان.
  •    تلاش در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری های شغلی.
  •    بازنگریهای ادواری در زمان های موردنیاز خط  مشی کیفیت.

کلیه پرسنل شرکت جلوه نمای آریا و مدیران حوزه ها موظف به اهتمام در جهت دستیابی به اهداف و الزامات خط مشی بوده و اینجانب از طریق پایش های ادواری اثر بخش بودن آن را کنترل می نمایم. همچنین تعهد به بهبود مستمر عنصری کلیدی در ادامه فعالیت ها در طول عمر شرکت می باشد.