درباره شرکت جلوه نمای آریا:

شرکت ساختمانی جلوه نمای آریا در سال 1384 به شماره ثبت 11726 تاسیس شده است و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه دو ابنیه ،چهار  تاسیسات، پنج راه و باند و پنج آب از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد .زمینه فعالیت این شرکت عمدتا در  اجرای پروژه های ساختمانی، صنعتی، ابنیه، انبوه سازی، تاسیسات، محوطه و مخازن آب بوده و همچنین تجربه کاری شرکت در زمینه مدیریت، مشاوره و طراحی نیز با توجه به سوابق مهندسین این شرکت قابل توجه میباشد.

_

خدمات تخصصی ساخت و تجهیز ابنیه، تاسیسات و ساختمانهای صنعتی