شرکت جلوه نمای آریا دارای گواهی نامه های ذیل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری می باشد:

  • رتبه 2 ابنیه
  • رتبه 4 تاسیسات
  • رتبه 5 راه و باند
  • رتبه 5 آب و فاضلاب