شرکت جلوه نمای آریا دارای گواهی نامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز می باشد.

این شرکت همچنین داری سیستم ایمنی و بهداشت محیط بوده و دارای گواهی نامه HSE می باشد.