آرمانها و اصول مديريت شرکت جلوه نمای آریا

مدیریت شرکت جلوه نمای آریا با اعتقاد راسخ به توسعه و جهت تحقق و گسترش زمینه های فعالیت شرکت و نقش آفرینی آن در توسعه و آبادانی کشور و امید به حضور در عرصه بین المللی و ارائه خدمات مهندسی اصول ذیل را سرلوحه خویش قرار داده است:

 • جهت تحقق مأموریت، آرمان و اهداف شرکت در هدایت و راهبری آن تأکید به مدیریت و تفکر استراتژیک داریم و توجه به نیازها و تعامل سازنده با کارفرمایان محترم در راستای اجرای مطلوب پروژه های اجرایی از اولویت های این شرکت می باشد.
 • در مدیریت فرآیندهای کاری شرکت و انجام پروژه ها از رویکرد و تفکر سیستمی حمایت می نماییم.
 • در تصمیم گیری ها بر اساس مشارکت فکری همکاران شرکت بر مدیریت مشارکتی تاکید می نماییم.
 • در جهت ارتقاء سطح و توان مدیریتی شرکت در تمام سطوح سازمانی و پروژه ها از سیستم های نوین مدیریتی بهره گیری می کنیم.
 • جهت توسعه و نیل به اهداف عالیه شرکت از رشد و توسعه سرمایه های انسانی سازمان به عنوان موتور محرک رشد و پیشرفت مجموعه حمایت می کنیم.
 • در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها،‌ حفظ منافع ملی کشور و ایجاد ارزش برای کارفرمایان و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب را مورد توجه و تأکید قرار می دهیم.
 • جهت ارائه خدمات برتر به کارفرمایان از نوآوری، خلاقیت، رشد علمی کارکنان و استفاده از فن آوری های نوین حمایت میکنیم.

چشم انداز و ماموريت های شرکت جلوه نمای آریا

    با تلاش مدیران و پرسنل شایسته شرکت جلوه نمای آریا، این  شرکت توانست به تمامی اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود و تثبیت جایگاه خود در عرصه ارائه خدمات مهندسی دست یافته و جهت حرکت از یک سازمان سنتی وظیفه گرا به سمت یک سازمان فرایندی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور و سیاست های دولتی، هیئت مدیره جلوه نمای آریا برای روبرو شدن با تغییرات و ایجاد تحول و استفاده از فرصتهای جدید تصمیم به تدوین سند برنامه ریزی راهبردی شرکت نمود.

    مدیریت شرکت با نگرش اصولی بر پایه مشارکت همگانی پرسنل متعهد می شود با سازماندهی و بازنگری فرایندها و فراهم نمودن منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی مطابق با الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت  بستر لازم را جهت تداوم و پویائی این سیستم فراهم آورد .

ارزش های شرکت جلوه نمای آریا

 • حفظ منافع و مصالح ملی در اخذ، مدیریت و انجام پروژه های مهندسی
 • صداقت در ارائه خدمات و توجه به اخلاق حرفه ای و حفظ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی حاکم بر جامعه
 • رعایت اصل مشتری مداری و توجه به برقراری تعامل و ارتباطات سازنده، پویا و اثر بخش با کارفرمایان در چارچوب تعهدات
 • رعایت استانداردهای زیست محیطی در انجام مطالعات طراحی واجرای پروژه ها در جهت حفظ محیط زیست
 • جلوگیری از اثر گذاری محدودیت های مالی و زمانی پروژه ها بر کیفیت ارائه خدمات و ایجاد فرهنگ کیفیت مدار در تمام سطوح سازمان
 • ارزش نهادن به رشد علمی و تخصصی کارکنان و انتقال سیستماتیک دانش و تجربیات همکاران به یکدیگر
 • ایجاد فضای کار سالم و پویا برای کلیه کارکنان
 • تامین نیازهای مساوی و معنوی کارکنان در حد توان و احساس مسئولیت نسبت به تمامی جنبه های روحی و روانی کارکنان علاوه بر جنبه های کاری و حرفه ای
 • ترویج ارزشهای اخلاقی و حرفه ای در تمام سطوح سازمان نظیر لزوم رعایت صداقت در انجام کارها، احترام متقابل به همکاران، پرهیز از ریاکاری،بد اخلاقی و اقدامات مخرب و غیر سازنده در محیط کاری
 • حمایت و تاکید بر ایجاد فرهنگ کارگروهی، مدیریت مشارکتی، مسئولیت پذیری همکاران، تعهد کاری بالا و پاسخگوئی در قبال اختیارات تفویض شده.
 • تاکید بر توسعه منابع انسانی سازمان بعنوان اصلی ترین سرمایه سازمان و تلاش در جهت ارتقای امنیت شغلی کارکنان متخصص و وفادار به آرمانهای شرکت